Cevap sende yar??mas?na nas?l kat?l?r?m

989 Views

Cevab? sadece izleyicinin bildi?i yar??ma... Dünyan?n en büyük yap?m ?irketi Endemol Shine Türkiye, ’People Choice’ ad?yla tan?nan e?lenceli ve s?ra d??? yar??ma program?n? ’Cevap Sende’ ad?yla Türkiye’ye getirdi. atv ekranlar?nda yay?nlanmaya ba?layan ve An?l ?lter’in sunuculu?unu üstlendi?i ’Cevap Sende’, bugüne kadar bilinen tüm yar??ma ezberlerini bozuyor.?ÇER?K S?ZS?N?Z!’Cevap Sende’nin üç ana felsefesi var: ’Her ?ey bilgi de?ildir’, ’Her ?ey halk?n tam o anda ne dü?ündü?üne ba?l?d?r’ ve ’Siz, içeri?in ta kendisisiniz’. ’Cevap Sende’de kazanmak için tek bir ?eyi biliyor olmak yeterli: Halk?n neyi seçece?ini...Siz olsayd?n?z neyi seçerdiniz?Du? almadan geçirece?iniz bir ay m?? Yoksa cep telefonunuzu kullanmadan geçirece?iniz bir ay m??

Ya da ’A?k m? para m??’, ’Çay m? kahve mi?’, ’Dizi mi belgesel mi?’, ’Tavuk mu yumurta m??’...

’Cevap Sende’ genel konular?n d???nda güncel olaylar?n da, örne?in o gün oynanacak maç? hangi tak?m?n kazanaca??na dahil sorular?n da içinde oldu?u, ki?iyi dü?ünmeye te?vik eden e?lenceli ve interaktif bir yar??ma.HALKI TANIMAK KAZANDIRIYORStüdyodaki 4’er ki?iden olu?an iki tak?m?n, ekran ba??ndaki izleyicinin ak?ll? telefonlar?na ya da tabletlerine indirdikleri uygulama arac?l???yla ’o anda’ verdikleri yan?t? do?ru tahmin etmesi gerekiyor.Bu yar??mada bilgiden ziyade öngörü, tahmin ve halk? iyi tan?mak özellikleri yar??mac?lar? finale ta??yor. Yar??mac?lar?n joker haklar?n? kulland?klar?nda izleyiciden destek alaca?? ve sorulan sorulara cevap veren izleyicilerin de hediyeler kazanaca?? bir yar??ma program? ’Cevap Sende’.

Category:  Genel
Tags:  Cevab? sadece izleyicinin bildi?i yar??ma... Dünyan?n en büyük yap?m ?irketi Endemol Shine Türkiye, ’People Choice’ ad?yla tan?nan e?lenceli ve s?ra d??? yar??ma program?n? ’Cevap Sende’ ad?yla Türkiye’ye getirdi. atv ekranlar?nda yay?nlanmaya ba?layan ve An?l ?lter’in sunuculu?unu üstlendi?i ’Cevap Sende’, bugüne kadar bilinen tüm yar??ma ezberlerini bozuyor. ?ÇER?K S?ZS?N?Z! ’Cevap Sende’nin üç ana felsefesi var: ’Her ?ey bilgi de?ildir’, ’Her ?ey halk?n tam o anda ne dü?ündü?üne ba?l?d?r’ ve ’Siz, içeri?in ta kendisisiniz’. ’Cevap Sende’de kazanmak için tek bir ?eyi biliyor olmak yeterli: Halk?n neyi seçece?ini... Siz olsayd?n?z neyi seçerdiniz? Du? almadan geçirece?iniz bir ay m?? Yoksa cep telefonunuzu kullanmadan geçirece?iniz bir ay m?? Ya da ’A?k m? para m??’, ’Çay m? kahve mi?’, ’Dizi mi belgesel mi?’, ’Tavuk mu yumurta m??’... ’Cevap Sende’ genel konular?n d???nda güncel olaylar?n da, örne?in o gün oynanacak maç? hangi tak?m?n kazanaca??na dahil sorular?n da içinde oldu?u, ki?iyi dü?ünmeye te?vik eden e?lenceli ve interaktif bir yar??ma. HALKI TANIMAK KAZANDIRIYOR Stüdyodaki 4’er ki?iden olu?an iki tak?m?n, ekran ba??ndaki izleyicinin ak?ll? telefonlar?na ya da tabletlerine indirdikleri uygulama arac?l???yla ’o anda’ verdikleri yan?t? do?ru tahmin etmesi gerekiyor. Bu yar??mada bilgiden ziyade öngörü, tahmin ve halk? iyi tan?mak özellikleri yar??mac?lar? finale ta??yor. Yar??mac?lar?n joker haklar?n? kulland?klar?nda izleyiciden destek alaca?? ve sorulan sorulara cevap veren izleyicilerin de hediyeler kazanaca?? bir yar??ma program? ’Cevap Sende’.
Published:  6 years ago

Please select playlist name from following
Please select the category that most closely reflects your concern about the video, so that we can review it and determine whether it violates our Community Guidelines or isn't appropriate for all viewers. Abusing this feature is also a violation of the Community Guidelines, so don't do it.
Comments 0