Kullanım Koşulları

________________________________________

Haber 61 işbu üyelik sözleşmesi ile kullanım koşullarında, web sitesinde ve web sitesinin içeriğinde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. 

Değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler video.haber61.net adresli web sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Haber 61 kullanıcıları ve üyeleri, video.haber61.net adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

video.haber61.net kullanıcıları ve üyeleri, üyelikten ayrılmaları durumunda Haber61 'den herhangi bir hak talep edemezler.

video.haber61.net kullanıcıları ve üyeleri, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere hiçbir içeriği kopyalayamaz. video.haber61.net kullanıcıları ve üyeleri web sayfasını veya içindekileri kopyalayamaz, çoğaltamaz, değiştiremez, başka bir lisana çeviremezler.

video.haber61.net kullanıcıları ve üyeleri, video.haber61.net web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde Haber 61'in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.

video.haber61.net üyeleri, kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde video.haber61.net'in söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. video.haber61.net üyelerinin video.haber61.net üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

video.haber61.net, kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

video.haber61.net'in her zaman, tek taraflı olarak video.haber61.net web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkına sahiptir.

video.haber61.net web sitesine gönderilen yorumlar, editör onayından geçtikten sonra video.haber61.net sitesinde yayınlanmaya başlar.

video.haber61.net, web sitesine üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için kullanıcılar/üyelerden temin edilen kişiler bilgiler (e-mail adresi, doğum tarihi vs.) aracılığıyla yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, içerikler hakkında bilgi vermek, ve benzeri hizmetlerde bulunabilir. Kullanıcılar/üyeler tarafından paylaşılan kişiler bilgiler hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır.

Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden video.haber61.net kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde video.haber61.net'in kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.